deDICTis   v 0.96

  Wörterbuch Deutsch-Isländisch


ð þ æ ö ä ü ß
Suchbegriff:
mobile  Admin
  
   is     de     <?>

33 Treffer für geschw B T H S Treffer 1-20 >>

0 Treffer exakt  
Suche nach  gesch   gesc   ges    
33 Treffer erweitert
 
blaður ( n ) Geschwafel
bólga ( f ) Geschwür
bólginn ( Adj ) geschwollen
flýtir ( m ) - s ar Geschwindigkeit
frár ( Adj ) geschwind
hraði Geschwindigkeit
hvað þá . . . geschwiege denn . . .
ígerð ( f ) Geschwür
kviðdómur ( m ) Geschworene
laraður ( Adj ) geschwächt
málæði ( n ) Geschwätzigkeit
mas ( n ) Geschwätz
meinsemd ( f ) Geschwür
mælgi ( f ) Geschwätz
mærð ( f ) Geschwafel
orðagjálfur Geschwafel
raus ( n ) i s = Geschwätz
skvaldur ( n ) Geschwätz
slaufusvigi geschweifte Klammer
systkini Geschwister