deDICTis   v 0.96

  Wörterbuch Deutsch-Isländisch


ð þ æ ö ä ü ß
Suchbegriff:
mobile  Admin
  
   is     de     <?>

52 Treffer für que B T H S Treffer 1-20 >>

0 Treffer exakt  
 
52 Treffer erweitert
 
á víðavangi querfeldein
gögn Quellen
heimild ( f ) = ar ir Quelle
kelda Quelle
klifa ( a ) quengeln
kuml ( n ) Quetschung
kverúlant ( m ) Querulant
lind ( f ) = ar ir Quelle
lindarvatn Quellwasser
málþóf ( n ) Quertreiberei
mar ( n ) Quetschung
marblettur ( m ) Quetschung
nöldur ( n ) Quengelei
suða ( a ) quengeln
uppspretta ( f ) Quelle
þver ( Adj ) quer
þverflauta ( f ) Querflöte
þverskurður Querschnitt
þversnið ( n ) Querschnitt
þvert ( Adv ) quer